top of page

Mesafeli Satış / Hizmet Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ:

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. BU WEB SİTESİNİ / www.BahaMedia.com KULLANARAK BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

 

1. Genel.

Eğer herhangi bir zamanda bu anlaşmaya uymazsanız Baha Media Yayınları sizin Hizmete (veya herhangi bir kısmına) erişiminizi anında iptal etme veya erteleme hakkına sahiptir. Yalnızca Baha Media Yayınları'nın inisiyatifinde olmak üzere ve önceden bilgilendirmeksizin veya sorumluluk taşımaksızın Baha Media Yayınları, aşağıdakilerle sınırlı olmadan, Hizmetin herhangi bir unsurunu durdurabilir, üzerinde değişiklik yapabilir veya değiştirebilir:

(i) Hizmetin ulaşılabilirlik zamanını kısıtlama;

(ii) izin verilen kullanım miktarını kısıtlama ve

(iii) herhangi bir kullanıcının Hizmeti kullanma hakkını kısıtlama veya sona erdirme.

Erişiminizin ertelemesi veya iptali durumunda, veya kullanımında, Hizmetin herhangi bir bilgilendirme olmaksızın etkilenebileceğini kabul etmiş olursunuz. Eğer bu Anlaşmanın kurallarına uymazsanız, hesabınızın en kısa zamanda Hizmetteki (veya bunun herhangi bir parçasında), varsa herhangi bir bağlantılı bilgi ve/veya Müşteri hesabınızdaki dosyaların veya herhangi bir sonraki erişim için gerekli bilgi veya dosyaların silineceğini veya aktif olmaktan çıkarılacağını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, Baha Media Yayınları  herhangi bir üçüncü tarafa veya size herhangi bir Hizmet iptali veya ertelemesi veya kullanımı için yükümlülüğünün olmadığını kabul etmiş olursunuz. Şunu kabul etmektesiniz, sınırlama olmaksızın içerikteki değişiklikler de dahil olmak üzere Hizmette yapılan değişiklikten veya Hizmetin sona ermesinden veya Hizmetin verilmesi esnasındaki Baha Media Yayınları  politika veya uygulamalarından memnun olmamanız halinde tek hakkınız Hizmeti kullanmayı bırakmak ve duruma göre aboneliğinizi veya Müşteri hesabınızı iptal veya feshetmektir.

2. Dijital İçerik.

Baha Media Yayınları  Hizmetindeki tüm edebi eserler (her biri "Dijital İçerik") yayıncının veya ona lisans verenin münhasır özel mülkiyetindedir ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Herhangi bir Dijital İçeriğin indirilmesi ve buna erişilmesi yalnızca Müşteriler için olanaklıdır ve yalnızca bu Müşterilerin kişisel kullanımı ve ticari olmayan kullanım içindir. Hizmetten indirilen veya oradan erişilen Dijital İçeriğin başka bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Müşteriler hiç bir Dijital İçeriğin hiç bir içeriği üzerinde kısmen veya tamamen herhangi bir değişiklik, iletme, yayınlama, satışına veya aktarılmasına katılma, çoğaltma, bunlardan yaratıcı çalışmalar yapma, dağıtma, uygulama, sergileme veya başka bir şekilde kötüye kullanma yapamaz. Müşteri Baha Media Yayınları  Hizmetinden Dijital İçerik indirmekle veya bunlara erişmekle bu koşulları kabul eder ve onaylar.

 

3. Ticari markalar.

​Baha Media Yayınları, www.bahamedia.com ve ilişkili sözcükler, domain isimleri ve logolar Baha Media Yayınları ticari markası ve malıdır. Tüm diğer ticari ürünler, ürün isimleri ve şirket isimleri veya burada ilişkisi belirtilen logoların her biri kendi sahiplerinin malıdırlar.

 

4. Üçüncü Şahıs İçeriği.​

Baha Media Yayınları'nın yayınlanan içerik üzerindeki kontrolü bir halk kütüphanesi, kitap mağazası veya gazete bayiinin kontrolünden daha fazla değildir. İçerik sağlayıcılar ve kullanıcılar dahil üçüncü şahısların ifade ettiği veya sunduğu her türlü görüş, tavsiye, beyan, hizmetler, teklifler veya diğer bilgiler veya içerik Baha Media Yayınları'na değil, ilgili yazara/yazarlara veya dağıtıcıya/dağıtıcılara aittir. Pek çok durumda Hizmet yoluyla sunulan içerik ilgili içerik sağlayıcısı veya kullanıcının görüşlerini ve yargılarını temsil etmektedir. Baha Media Yayınları , yetkili Baha Media Yayınları  sözcü personelinin resmi yetkilerini kullanırken yaptığı açıklamalar dışında Hizmette yayınlanan hiçbir fikir, tavsiye veya beyanın doğruluğu veya güvenilirliğini taahhüt etmez ve bundan sorumlu değildir.

 

5. Kamu Malı.​

Hizmette sunulan edebi çalışmaların bazıları, belirli içerik sağlayıcıları tarafından kamu alanında mevcut olarak tanımlanmıştır. Baha Media Yayınları , kamu malı tanımlamalarının doğruluğunu kontrol etmemektedir ve sizin tarafınızdan bu tür edebi çalışmaların indirilmesinden veya diğer kullanımından sonuçlanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Kamu alanı tanımlaması yapılmış olan ilgili bir yargı alanında yaşamıyorsanız, bu tür edebi çalışmaları indirmeden veya erişmeden önce ikamet ülkenizin kanunlarını kontrol etmek sorumluluğunuzdur.

6. Müşteriler.​

Hizmet halka açıktır ancak Hizmete ait bazı kısımlar, bileşenler, içerikler ve özellikler yalnızca Baha Media Yayınları'na kaydolup Hizmette bir müşteri hesabı oluşturarak ve bu Kullanım Koşulları ile Baha Media Yayınları  Gizlilik Politikasını hesabın oluşturulduğu sırada kabul ederek Baha Media Yayınları  ile Hizmetin sağlanması için sözleşme imzalayan kişiler (her birisi “Müşteri”) tarafından kullanılır.

Müşteriyseniz aşağıdakileri kabul etmektesiniz:​

(a) coğrafi konumunuz ve fatura adresiniz dahil olmak üzere Hizmet'e ilişkin kayıt formu (formları) tarafından talep edilen kendinizle ilgili doğru, kesin, güncel ve tam bilgi vermeyi ("Kayıt Verileri") ve (b) doğru, kesin, güncel ve tam olmasını sağlamak için Kayıt Verilerini hızlı şekilde güncellemeyi. Yanlış, kusurlu, güncel olamayan ya da eksik bilgi vermeniz durumunda Baha Media Yayınları , hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma ve Hizmet'in tamamının (veya herhangi bir bölümünün) şu anda ve gelecekte kullanımını reddetme hakkına sahiptir;

Kayıtlı Müşteriler, Hizmet kayıt sürecinin tamamlandığına dair bir parola ve hesap ataması alacaktır. Parola ve hesap güvenliğini sağlamaya yönelik ve hesap veya parola üzerinde yapılan her işlemden sorumlusunuz. Şunları kabul ediyorsunuz:

(a) Baha Media Yayınları'nı hesabın veya parolanın izinsiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlali olması durumunda bilgilendireceksiniz; ve (b) her oturum sonunda hesabınızdan çıkış yapacağınızı güvence altına alacaksınız.

Kayıt formunda verdiğiniz tüm kişisel bilgiler Baha Media Yayınları'nın Gizlilik ve Güvenlik Politikası'na uygun şekilde ve burada açıkça belirtilen amaçlarla toplanacaktır.

 

7. Ödeme Yöntemleri.​

Yalnızca Müşteriler Hizmetten Dijital İçerik / Dijital Kitap satın alabilir.

Ödeme sayfasında tüm ödeme yöntemlerini göreceksiniz.

Size uygun olan yöntemi seçerek dijital kitabınızı satın alabilirsiniz.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Meral Yıldızhan – Baha media Yayınları  | www.bahamedia.com
ADRES: Çırkan Mhallesi, Ayfer Feray Sk. 2/4, 48400 Bodrum - Muğla

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini – www.bahamedia.com,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan fiziki ürün olamayan dijital kitapları ifade eder.

 

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Meral Yıldızhan – Baha Media Yayınları
Adres: Çırkan Mahallesi, Ayfer Feray Sk. 2/4, 48400 Bodrum - Muğla
Telefon: +90-505-822-4867
Web Sitesi: www.bahamedia.com
KEP: meral.yıldızhan@hs01.kep.tr
Eposta: info@bahaglobal.com

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Dijital ürünlerin / Dijital kitapların özellikleri (türü, miktarı, formatı) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu dijital ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması: Dijital Kitap (Kitap ismi)

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı: Dijital teslimatta kargo yoktur

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat E-Posta Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli: Dijital teslimat

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura, ürünün dijital teslimatı sırasında alıcının E-posta adresine dijital fatura olarak gönderilecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’nın web sitesinde yer alan ve satışa konu olan dijital ürünün temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemi ve teslimat koşulları hakkındaki ön bilgileri okuduğunu ve bu bilgileri anladığını kabul eder. Ayrıca, bu bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve SATICI’ya bu onayı verdiğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, mesafeli satış sözleşmesi akdedilmeden önce, SATICI tarafından kendisine sağlanması gereken ve sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri gibi önemli bilgileri de elektronik ortamda doğru ve eksiksiz bir şekilde aldığını ve bu bilgileri teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”

9.2. Sözleşme konusu her bir dijital ürün / dijital kitap ödeme yapıldıktan sonra hemen ALICI' nın erişimine açılır. Ürünün, herhangi bir sebepten dolayı ALICI’ya erişimin açılmaması durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu dijital ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.4. SATICI, sipariş konusu dijital ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.5. ALICI, Sözleşme konusu dijital ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.6. ALICI, dijital kitapların teslimatından sonra, ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI dijital içeriği 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, iade ile ilgili herhangi bir nakliye gideri olmayacaktır çünkü dijital içerik elektronik ortamda iade edilecektir.

 

9.7. SATICI, mücbir sebepler veya öngörülemeyen olaylar nedeniyle dijital kitabın ALICI’ya zamanında teslim edilememesi durumunda, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, siparişi iptal etme, başka bir dijital içerikle değiştirme veya teslimatın mücbir sebep ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali durumunda, ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödeme / ürün tutarı 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir ve bu süreç bankanın işlem süresine bağlı olarak 2 ile 3 hafta sürebilir. ALICI, bu süreçteki olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul eder.

 

9.8. SATICI, ALICI tarafından sağlanan iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ederek SATICI’nın kendisine yönelik iletişim faaliyetlerinde bulunmasını kabul eder.

 

9.9. ALICI, dijital kitapların teslimatı sırasında fiziksel bir muayene yapamayacağı için, teslim alınan dijital içeriğin hasarlı veya eksik olup olmadığını kontrol etmekten sorumlu değildir. Ancak, dijital içerikte bir sorun fark edilirse, ALICI bu durumu derhal SATICI’ya bildirmelidir. Cayma hakkı kullanılacaksa, dijital kitap kullanılmamalı ve herhangi bir kopyası yapılmamalıdır.

 

9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, ALICI’dan kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini talep edebilir. ALICI, talep edilen bilgi ve belgeleri 24 saat içinde sağlayamazsa, SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin yanlış olması durumunda, SATICI’nın uğrayacağı zararları ALICI karşılayacaktır.

 

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuata uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Yasalara aykırı bir durumda, tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini yasalara ve genel ahlaka uygun şekilde kullanmayı, başkalarını rahatsız etmeyecek ve taciz etmeyecek şekilde davranmayı taahhüt eder. Ayrıca, site üzerinde spam, virüs, truva atı gibi zararlı faaliyetlerde bulunmayacağını kabul eder.

 

9.14. SATICI’nın internet sitesi üzerinden üçüncü kişilerin web sitelerine linkler verilebilir. Bu linkler sadece yönlendirme amacı taşır ve SATICI, link verilen sitelerin içeriği veya güvenliği hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

9.15. ALICI, sözleşme maddelerini ihlal etmesi durumunda, bu ihlallerden doğacak cezai ve hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve SATICI’yı bu sonuçlardan muaf tutacağını kabul eder.

 

10. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

Dijital kitaplar, elektronik ortamda anında teslim edilen gayrimaddi mallardır. Ve tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan dijital hizmetlerde cayma ve/veya iade hakkı kullanılamaz. Bu nedenle, ALICI’nın cayma hakkı, dijital kitapların tesliminden sonra kullanılamaz.

Ancak, eğer dijital kitap eksik veya hasarlıysa veya dijital ürün indirme linki arızalı veya  yanlışsa cayma ve iade hakkı kullanılabilir. Bu durumda, ALICI, dijital kitabın eksik veya hasarlı olduğunu veya erişim linkinin arızalı veya yanlış olduğunu belirterek, satın alma işlemini iptal etme ve ödenen tutarın iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu şartlar, dijital içeriklerin doğası gereği, teslimattan sonra iade edilmesinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. ALICI, dijital kitap satın alırken bu şartları kabul etmiş sayılır ve dijital içeriğin tesliminden sonra cayma hakkını kullanamayacağını anlar.

 

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmezse, kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödemeyi ve bankaya karşı sorumlu olmayı kabul eder. ALICI, ödeme gecikmesinden dolayı SATICI’nın uğrayabileceği zararları karşılamayı taahhüt eder.

 

12. YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, ALICI’nın yerleşim yerine veya tüketici işleminin yapıldığı yere göre yetkili tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemeleri belirlenmiştir. Parasal sınırlar şunlardır:

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen parasal sınırlar:
Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.
Bu kapsamda;

2024 yılı için; 

104.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

 2024 yılı için; 

104.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında sırasıyla dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

 

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde, sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş öncesinde ALICI’nın sözleşmeyi okuyup kabul ettiğine dair onay almak için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SON SÖZ:
Baha Media Yayınları, Hizmeti Bodrum ofisinden kontrol etmektedir. Hizmete Türkiye’deki tüm yetki alanları ve bölgeleri ile dünya çapındaki diğer tüm ülkelerden erişilebilir. Her bir ülkenin kanunları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından farklı olabileceğinden, Türkiye dışında ikamet ediyorsanız, Hizmet'e erişerek, Hizmet'e veya bağlantı verilen diğer web sitelerine erişim veya kullanımla ilgili tüm konuların Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde ele alınacağını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır olmayan kişisel yargı salahiyetine sahip olduğunu kabul etmekte ve gönüllü olarak bu yargı salahiyeti kapsamındaki tüm kanunlara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Baha Media Yayınları , geliştirmeler, hata onarımları, vs. gibi nedenlerden ötürü herhangi bir zamanda ve Baha Media Yayınları'nın kendi iradesine göre yazılımın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Payment Methods
bottom of page